Privacy & cookies

Sint op je beeldscherm gebruikt Google Analytics.

Via het aanmeldformulier verzamelen we namen en emailadressen die alleen gebruikt zullen worden om u te informeren over Sint op je beeldscherm. Heeft u zich aangemeld en wilt u toch uit onze bestanden worden gehaald? Stuur dan een mail naar info@sintopjebeeldscherm.nl. Vermeld hierbij het mailadres waarmee u zich aangemeld heeft en dat u uit onze bestanden wilt worden gehaald.